skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

Gezond advies voor uw bedrijf?

Maak snel een afspraak!

Verzuim Beheer kan cliënten budgetbegeleiding aanbieden waarbij de sleutelwoorden zijn initiëren, stimuleren, motiveren, structureren en ondersteunen van de cliënt op financieel gebied en te komen van een situatie van onvermogen tot controle op de financiële situatie van cliënt. Het wordt gezien als een leerproces waarbij wordt ingegaan op:

  • Het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven;
  • Het verzorgen van een overzichtelijke administratie;
  • Vanuit het beschikbare budget de uitgaven afstemmen, zodanig dat schulden afgelost kunnen worden en er in de toekomst geen nieuwe schulden ontstaan.

Kenmerkend voor het leerproces is de interactie tussen de materiële en immateriële aspecten van de schuldenproblematiek en de voorwaarde dat de cliënt gemotiveerd is of wordt om zelf een actieve rol te spelen bij het oplossen van zijn schuldenproblematiek.

Wat is budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is gericht op gedragsverandering volgens Verzuim Beheer en wordt mede bereikt door individuele voortganggesprekken, trainingen of cursussen volgens ons project “Schulden? Werk eraan nu en in de toekomst!”.

De basis

De basis van de budgetbegeleiding is de begroting die wordt opgesteld in een plan van aanpak waarbij de rekenmethode van Recofa wordt gehanteerd. Voorts wordt er ook nadrukkelijk met cliënt besproken wat de oorzaak is van de ontstane situatie en hoe die in vervolg vermeden kan worden. Dit is ook volgens ons een onderdeel van het leerproces.

Het doel

Het doel van de budgetbegeleiding is een zodanige gedragsverandering van de cliënt teweeg brengen dat cliënt uiteindelijk zelf de balans kan bewaken en uitvoeren van zijn inkomsten en uitgaven op financieel-technisch gebied van zijn huishoudelijke administratie.

Voorts wordt er in het budgettraject als doel gesteld om financiële barrières weg zien te nemen, zodat niet permanent beslag wordt gelegd op het inkomen door deurwaarders en incassobureaus en de problematische schulden oncontroleerbaar blijven voortduren.

Wilt u advies op maat? Een pakket compleet passend
bij uw bedrijf en eisen? Maak nu een afspraak.

Back To Top