skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

Re-integratie derde spoor is er voor de werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden. Derde spoor re-integratie wordt ingezet als de werkgever eigen risico drager is voor de WGA. Het doel van een 3e spoor re-integratietraject is het vinden van een duurzame functie en het verlichten van de kosten voor de werkgever.

Eigenrisicodrager en WGA

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en valt uw werknemer onder de WGA-regeling dan bent u na einde wachttijd tien jaar verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering. Zolang er arbeidsmogelijkheden zijn, is het raadzaam een (ex)-werknemer te begeleiden bij de re-integratie. Daarmee vergroot u de kans op een baan wat uw schadelast beperkt. Door daadkrachtig samen te werken biedt re-integratiebureau De Nieuwe Kracht u hierbij de helpende hand.

Re-integratie derde spoor: win-winsituatie

De beperkingen van een (ex)-werknemer worden in de Functionele Mogelijkheden Lijst vastgesteld door de bedrijfsarts. Dit persoonlijke belastbaarheidsprofiel vormt de basis voor het re-integratieplan 3e spoor. Binnen de mogelijkheden van de werknemer wordt er gefocust op werkhervatting en het bereiken van tenminste 65% van de resterende verdiencapaciteit (een bedrag dat de werknemer zou moeten kunnen verdienen in een nieuwe functie).

Zowel werkgever als werknemer is gebaat bij een succesvol re-integratietraject. Het ontlast de schade van een werkgever en voorziet de werknemer van een nieuwe start op de arbeidsmarkt en hogere inkomsten. De Nieuwe Kracht heeft als uitgangspunt dat er voor iedereen kansen liggen. Het is de uitdaging deze te herkennen en ze vervolgens te pakken. Met de blik op de toekomst adviseren en begeleiden wij u daarin.

Wilt u advies op maat? Een pakket compleet passend
bij uw bedrijf en eisen? Maak nu een afspraak.

Back To Top