skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Bij Optimaal Werk geloven we dat werknemers het belangrijkste aandeel vormen voor het bestaan en het (financieel of maatschappelijk) resultaat van succesvolle ondernemingen en instellingen. Contente, goed presterende werknemers zijn voor een organisatie de cruciale sleutel naar tevreden klanten en zorgen daarmee uiteindelijk voor het bestaansrecht en positief rendement.

Voor continuïteit van de organisatie zijn in de relatie tussen werkgever en werknemers duidelijke afspraken en een veilige werkomgeving (fysiek en mentaal) een vereiste. Van de werknemer mag toegevoegde waarde gevraagd worden door goed functioneren en loyaliteit. Bij Optimaal Werk vinden we dat een werknemer altijd naar zijn mogelijkheden zijn steentje bij kan dragen. Dit uit zich bijvoorbeeld bij verzuim: ziek is naar onze mening niet per definitie gelijk aan arbeidsongeschikt.

Optimaal Werk levert haar klanten toegevoegde waarde door specialistische kennis, communicatie en vertrouwen. We vinden het daarom belangrijk om gemakkelijk bereikbaar en benaderbaar te zijn. Onze klanten hebben een vaste contactpersoon die de werkgever en haar organisatiecultuur leert kennen. Wettelijke regels zijn in onze dienstverleningen geborgd. In onze integrale adviezen en werkwijze kijken wij naar regels en de gevolgen hiervan als ook naar de belangen van de werkgever en de werknemer.

Werken bij Optimaal Werk betekent dat je open staat om te leren en dat je bijdraagt aan het continu verbeteren van onze dienstverleningen als ook aan klanttevredenheid. Wij staan voor een persoonlijke, pragmatische en heldere manier van werken. Voor een effectief resultaat zitten wij bij voorkeur bij onze klant aan tafel. Want wij geloven dat we in een gesprek van mens tot mens echt tot de kern kunnen komen. Bij iemands verzuim of disfunctioneren willen wij bijvoorbeeld achterhalen wat de oorzaak is. In de oorzaak schuilt immers ook de oplossing. Bij ons is een vereist formulier geen doel op zich maar het sluitstuk van een persoonlijk gesprek met doelstellingen en afspraken.

Optimaal Werk adviseert en begeleidt werkgevers en werknemers bij elk vraagstuk op het gebied van personeel: op organisatieniveau of individueel op functioneren, gedrag en arbeidsongeschiktheid.

Wij adviseren en begeleiden bij:

 • arbeidsongeschiktheid van werknemers;
 • lopende verzuimdossiers;
 • de weg naar een uitkeringssituatie;
 • het zoeken naar een nieuwe baan;
 • (arbeids)conflicten tussen werkgevers en werknemers (mediation);
 • P&O zaken / HRM diensten;
 • het in dienst nemen van werknemers;
 • (dis)functioneren van werknemers;
 • werknemers die de behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon;
 • veilige, passende werkplekken;
 • keuringen van werknemers (waaronder groot rijbewijs, aanstelling);
 • eigen risicodragerschap voor de Ziektewet (ERD Ziektewet);
 • eigen risicodragerschap voor de WGA (ERD WGA);
 • mensen met een uitkering naar een betaalde baan.

Maak kennis met het Optimaal Team

Cees Kool
Cees is… betrokken & integer. Mijn specialiteit is meedenken, meevoelen en advies geven. Graag laat ik mensen met een nieuwe blik naar hun situatie kijken. Dat ik ook een achtergrond als psycholoog heb, helpt daarbij. Motto… in het zien van de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden ligt een nieuwe werkelijkheid verborgen.

Cees Kool

Bedrijfsarts
Ed
Ed Slobbe
Ed is…loyaal, betrouwbaar & doelgericht. Dat ik zo veel verschillende mensen spreek en bij uiteenlopende bedrijven een kijkje in de keuken mag nemen, blijft me inspireren. Het is bijzonder om betrokken te zijn bij zoiets intiems als verzuim en om daarover te mogen meedenken. Motto… behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Ed Slobbe

Directeur en register arbeidsdeskundige
Hilde Van Houten
Hilde van Houten-de Mooij
Hilde is… enthousiast, loyaal & betrokken. Het begeleiden van mensen in een moeilijke periode en meedenken over oplossingen geeft me energie. Het is mooi als een verzuimdossier op een bevredigende manier wordt afgesloten. Vrije tijd… wandelen over het strand, alleen of met vriendinnen, uit eten gaan & genieten van mijn gezin.

Hilde van Houten-de Mooij

Casemanager & HRM-specialist
Aad Versteeg
Aad Versteeg
Aad is ervaren, betrouwbaar, loyaal en gericht op een plezierige relatie met collega’s en klanten. Mijn specialiteit is het helpen van bedrijven en organisaties bij vraagstukken op het gebied van arbeidsveiligheid. Ik put hierbij uit een ruime ervaring met risico-inventarisaties, veiligheidsmanagementsystemen en het verzorgen van trainingen. Ik ben een positief ingesteld persoon die graag op zoek gaat naar ieders positieve kanten.

Aad Versteeg

Gecertificeerd Hogere Veiligheidskundige
Gerton van den Berg
Gerton is… betrouwbaar, loyaal & accuraat. Voor werknemers ben ik vooral een luisterend oor en werkgevers geef ik advies over hun verzuimvraagstukken. Die afwisseling vind ik het leuke aan mijn werk. Vrije tijd… met mijn zoon naar hockey (naar zijn wedstrijden of wedstrijden in de hoofdklasse), lezen & bezig zijn rond het huis.

Gerton van den Berg

Verzuimcoördinator
Judith
Judith van Kampen
Judith is… eerlijk, duidelijk & direct. Ik stort mij graag op de administratie om alles kloppend te krijgen. Het is een soort puzzel – daar houd ik van. Vrije tijd… mijn gezin, vrienden & sushi.

Judith van Kampen

Financieel medewerkster
Els De Vries
Els de Vries
Els is… Eerlijk, betrouwbaar, luisterend & coachend. Wat mij energie geeft? Als iemand tot inzicht komt dat er naast alle ónmogelijkheden ook mogelijkheden zijn. Of als in een vertrouwensgesprek iemand weet welke stappen hij of zij kan ondernemen om verder te kunnen! Vrije tijd…. Contact, gezin, terrasje en uit eten.

Els de Vries

Jobcoach en Vertrouwenspersoon
Rob Bader
Rob is… sociaal, integer & doelgericht. Elk arbeidsdeskundig onderzoek is een interessante uitdaging. Wanneer ik na een uitgebreid traject de rapportage oplever en betrokkenen tevreden zijn over alle oplossingen en adviezen, voel ik me voldaan en trots. Vrije tijd… fitnessen, wandelen, reizen, lezen, goede films kijken & samen zijn met vrienden of familie.

Rob Bader

Arbeidsdeskundige, schuldhulpverlener en casemanager
Robert Van Bronckhorst
Robert van Bronckhorst

Robert van Bronckhorst

Gecerticifeerd Arbeids- en Organisatiedeskundige
Iels Den Dekker
Iels den Dekker
Iels is … betrouwbaar, praktisch en betrokken Mijn specialiteit is het herkennen van arborisico’s en meedenken in praktische oplossingen. Ik kan blij worden als ik kan bijdragen aan bewustwording van veiligheid- en gezondheidsrisico’s bij bedrijven en werknemers Vrije tijd … mijn gezin, wandelen in de natuur, lezen en klussen

Iels den Dekker

Gecertificeerd Arbeidshygiënist
Back To Top